logo comfor Pakiet narzędzi dla przedsiębiorców leśnych
Strona główna
O projekcie
Narzędzia pakietu
Proces
Zdrowie i Efektywność
Koszt/Korzyść
WORX dla MSP
Ocena Umiejętności (przedsiębiorca)
Ocena Umiejętności (operator)
Ocena Ergonomiczna
Ocena Pozycji Siedzącej
Last update: 25/05/09 Updated: Narzedzia 1: Zdrowie i efektywnosc
Rozpocznij proces ciągłego doskonalenia!
Proces Proces - poradnik stałego doskonalenia
Zdrowie i Efektywność - monitoruje stan zdrowia i poziom wydajności Twoich operatorów
Koszt/Korzyść - monitoruje i szacuje ukryte koszty związane z chorobą
WORX dla MSP - monitoruje obciążenie umysłowe, organizację i atmosferę w pracy
Umiejętności (przedsiębiorca) - określa wymagane umiejętności i Twoje umiejętności
Umiejętności (operator) - określa silne strony operatorów i obszary do poprawy
Ocena Ergonomiczna - ocenia stan techniczny maszyny
Ocena Pozycji Siedzącej - ocenia pozycję siedzącą operatora
Chodzi o zmniejszenie kosztów chorób w pracach leśnych.

Pakiet narzędzi został specjalnie dostosowany do potrzeb przedsiębiorców leśnych. Dostarcza porad Tobie i Twojemu zespołowi w jaki sposób poprawić i utrzymać stan zdrowia, bezpieczeństwo pracy i samopoczucie operatorów. Jego celem jest zainspirowanie do rozpoczęcia procesu doskonalenia dostarczając pomysłów, które możesz i powinieneś zaadaptować do określonej sytuacji Twojej firmy.

Zdrowie i efektywność nie są oddzielnymi zagadnieniami. Aby utrzymać rentowność Twojej firmy zaproponowano narzędzia do wykrywania wczesnych oznak złego stanu zdrowia lub utraty motywacji u operatora.

Witryna przedstawia proces rozwoju oraz siedem narzędzi. Na każdej ze stron znajdziesz krótkie wprowadzenie a na jej dole gotowe do pogrania narzędzie oraz dodatkowe informacje dotyczące sposobu jego wykorzystania.

Kliknij nazwę narzędzia lub wybierz je z menu po lewej stronie ekranu.


Wszystkie narzędzia można stosować niezależnie, ale ...

  • narzędzie Zdrowie i Efektywność dostarcza danych wejściowych do Narzędzia Koszt/Korzyść, ale oczywiście można korzystać również z własnych danych
  • narzędzie WORX dla MSP poprawia klimat w pracy, co ma wpływ na efekt wszelkich podejmowanych działań
  • przedsiębiorca i operator otrzymują ogólna informacje o stanie "hardware'u" (maszyny) dzięki Ocenie Ergonomicznej i "software'u" (operatora) dzięki Ocenie Pozycji Siedzącej
... stosowanie kilku narzędzi oznacza poruszanie zagadnień ergonomicznych z kilku różnych punktów widzenia → twórcze rozwiązania!

Aby uzyskać pomoc, szkolenie i więcej informacji dotyczących procesu i narzędzi skontaktuj się z:

Nie wahaj się -rozpocznij udoskonalać swoją firmę już dzisiaj!
   
Projekt COMFOR był współfinansowany
przez Komisję Europejską
Nr projektu COLL-CT-2006-030300
© ENFE, Secretariat General, Rütteberg 10, D-79294 Sölden, Tel.: +49 (761)45 36 74 31, Mail: Secretariat(a)enfe.net and National IAG. Webmaster: E. Lidén