logo comfor En verktygslåda för skogliga entreprenörer
Home
Om COMFOR
Verktygslådan
Processen
Hälsa- & prod.
Kostnads- & invest.
WORX för entr.
Kompetens (entr.)
Kompetens (förare)
Ergo-Check
Arbetsställningscheck
Last update: 22/10/09 Rättelse i 'Kompetens-Check (entreprenör)'
Starta en kontinuerlig utvecklingsprocess!
Processen Processen - en vägledning till ett ständigt utvecklingsarbete
Hälsa- & produktivitetskoll - ha uppsikt över dina förares hälsa och deras prestationsnivå
Kostnads- & investeringskoll - håll koll på och beräkna dolda kostnader vid sjukdom
WORX för entreprenörsföretag - övervaka stressen, arbetsorganisationen och klimatet
Kompetens-check (entreprenör) - identifiera nödvändig kompetens och din kompetens
Kompetens-check (förare) - identifiera dina förares styrkor och vilka områden som kan förbättras
Ergo-Check - bedöm maskinens skick
Arbetsställningscheck - bedöm förarens arbetsställning i hytten
Det handlar om att minska kostnaderna för sjukdom i skogsbruket.

Detta verktygspaket är speciellt utvecklat för och anpassat till skogliga entreprenörer. Det erbjuder dig vägledning för att förbättra och bibehålla dina förares hälsa, säkerhet och välmående. Målet är att inspirera dig till att starta en förändringsprocess. Idéer och förslag presenteras - men anpassa dem till de speciella förutsättningar som råder i ditt företag.

Hälsa och produktivitet är inte oberoende av varann. Därför erbjuds du nu verktyg för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och förlorad arbetsglädje. Då kan du agera aktivt och behålla lönsamheten.

På dessa websidor presenteras en modell för utvecklingsarbete och sju verktyg. På varje sida hittar du en kort beskrivning och längre ned en länk för att kostnadsfritt ladda ner verktyget och ytterligare information om hur verktyget kan användas.

Klicka på verktygsnamnet ovan - eller välj i menyn till vänster.


Alla verktyg kan användas var för sig, men ...

  • i verktyget Hälsa- & Produktivitetskoll beräknas ingångsvärden till Kostnads- & investeringskoll, men så klart - du kan även använda andra data du har för dessa beräkningar
  • genom att använda WORX för entreprenörsföretag förbättras arbetsklimatet; utbytet av alla era mödor gagnas av detta
  • genom att använda Ergo-Check får du och dina förare en överblick över maskinens skick ='hårdvaran'.
  • med Arbetsställningscheck håller ni koll på 'mjukvaran', dvs förarna.
... genom att använda flera verktyg tacklar ni ergonomiska problem från olika håll → kreativare lösningar!

För hjälp, utbildning och ytterligare information om processen och verktygen, kontakta gärna:

Tveka inte - starta utvecklingsprocessen redan idag!
   
The COMFOR project was partly
financed by the European Commission
Project No. COLL-CT-2006-030300
© ENFE, Secretariat General, Rütteberg 10, D-79294 Sölden, Tel.: +49 (761)45 36 74 31, Mail: Secretariat(a)enfe.net and SMF. Webmaster: E. Lidén